Vadsø kunstforening

Vadsø kunstforening ble stiftet 4. februar 1966. Arkivmateriale til foreningen deponeres hos Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Vadsø kunstforening
Arkivskaper Vadsø kunstforening
Arkivref   (id) FMFB/PA/1126
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype 2 møteprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsmateriale, utstillingsmateriale, fotografier
Fotografiene er arkivert i fylkesbibliotekets fotoarkiv, og de har fått tilvekstnr. 15006:001-005, 15017:001-003 og 18002:001-01.0
Tidsperiode 1966 – 2013
Type  virksomhet
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 2 hyllemeter
Arkivliste A-0126 Vadsø kunstforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord