Arkitekt Rolf Harlew Jensen

Arkivnavn Arkitekt Rolf Harlew Jensen
Arkivskaper Arkitekt Rolf Harlew Jensen
Arkivref. (id) GMA 20/00 – GMA 28/00
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Plantegninger:

 • Slåtten kapell + regnskap, 2 mapper
 • Lakselv kirke, 1 konvolutt
 • Skoganvarre kapell, 1 mappe
 • Kokelv kapell, 1 mappe
 • Tana Kirke
 • Hammerfest kirke
 • Kokelv kapell
 • Bospareklubbens prospekt
 • Plantegninger
 • Byggelære
 • Hammerfest Kirke
 • Prisoverslag og beregningstabeller
 • Profane symboler, egen mappe
Tidsperiode  1945 – 1955
Type virksomhet Bygg/ arkitektur
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 2 arkivesker, 8 arkivmapper, 2 hefter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord