Samrådet for bibliotekarene i Finnmark

Første samrådingsmøte mellom bibliotekarene i Finnmark ble holdt i Kirkenes 12.-13. 9.1959.  Rådet ble nedlagt i 1972. Arkivmateriale etter rådet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Samrådingsmøter mellom bibliotekarene i Finnmark
Arkivskaper Samrådet for bibliotekarene i Finnmark
Arkivref. (id) FMFB/PA-1096
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1959 – 1972
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle organisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 1 protokoll
Arkivliste A-0096 Samrådingsmøter bibliotekarene i Finnmark
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord