Samling Sjøsamisk museum

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Samling Sjøsamisk museum
Arkivskaper Sjøsamisk museum
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Samling
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

 

 

Stikkord