Samisk Museumslag

Arkivet oppbevares ved Deanu Musea / Tana Museum.

Arkivnavn Samisk Museumslag
Arkivskaper Samisk Museumslag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Regnskapsmateriale, utskrift av møtereferater
Tidsperiode 1990 – 2002
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle organisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger   museasiida, Várjjat Sámi Musea – Tana og Varanger museumssiida, avd. Tana Museum
Kontaktopplysninger Tana Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord