Porsanger Museum- og historielag

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Porsanger Museum- og historielag
Arkivskaper Porsanger Museum- og historielag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1994 – 2007
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / lokalhistorie / museum
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –