Nesseby museumsforening

Arkivet er oppbevart ved Varjjat Sámi Musea / Varanger Samiske Museum.

Arkivnavn Nesseby museumsforening
Arkivskaper Nesseby museumsforening
Arkivref   (id)
Reg. base Primus nr. 492
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype En protokoll, korrespondanse som løs arkiv i protokollen
Tidsperiode 1977 – 1978
Type virksomhet Museumsdrift
Sted / område Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea   – Tana og Varanger museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord