Mehamn samfunnshus

Arkivnavn Mehamn Samfunnshus
Arkivskaper Mehamn Samfunnshus
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1968 – 1970
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / velferd
Sted / område Mehamn
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord