Komiteen for kvenmonumentet

Arkivet inneholder korrespondanse og saksdokumenter etter planleggingskomiteen som ble opprettet i 1970 for å reise et monument for den kvenske innvandringen til Varanger-området. Avdukingen av monumentet skjedde 18. juni 1977 i Vadsø. Statsoverhodene president Kekkonen, kong Olav og kong Carl Gustav deltok ved høytideligheten sammen med 200 offisielle og flere tusen uoffisielle gjester fra de tre nordiske land.  Arkivet som består av Arvid Sveens unike fotoserie av montering og avduking av monumentet. 

Arkivnavn Komiteen for kvenmonumentet
Arkivskaper Komiteen for kvenmonumentet
Arkivref   (id) FMFB/ PA-1034
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) A-0034 Komitéen for innvandrermonumentet
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter, fotografier, trykksaker og avisutklipp
Tidsperiode 1971 – 1979
Type virksomhet Ideologiske og   kulturelle organisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,5 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –