Kamøyvær samfunnshus

Arkivet inneholder materiale etter utvalg til Kamøyvær samfunnshus. Materialet er oppbevart ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Kamøyvær samfunnshus
Arkivskaper Kamøyvær samfunnshus- utvalg
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype  Dokumenter
Tidsperiode 1975 – 2003
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / velferd
Sted / område Nordkapp
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord