Trond Dancke

Arkitekt Trond Dancke var en sentral personen i gjenreisningsadministrasjonen i Finnmark. Arkivet ble avlevert til gjenreisningsmuseet i 1997 etter initiativ fra Dancke selv (Odd Selnes). Odd Selnes tok imot arkivet og la det i arkivbokser.  Arkivet er ordnet og katalogisert på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest.

Arkivnavn Trond Dancke
Arkivskaper Arkitekt Trond Dancke
Arkivref. (id) GMA 03/1997

Aksesjon GMH1997-004

Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Se Arkivkatalog Trond Danckes privatarkiv utarbeidet av Tove Johansen
Tidsperiode 1937- 1994
Type virksomhet Arkitektkontor
Sted / område Hammerfest og omegn
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet, katalogisert
Omfang 6,5 hyllemeter
Arkivliste En grundig Arkivkatalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Arkivet etter Trond Dancke er først og fremst resultatet av hans arbeid knyttet til Finnmark. I arkivkatalogen er arkivet systematisert i omvendt kronologisk rekkefølge der de nyeste prosjekter og arbeider kommer først. Dette er gjort fordi hele arkivet er preget av det siste avsluttende prosjektet, historia om gjenreisninga av Finnmark. Deretter kommer hans arbeid med generalplanene for Vardø og Båtsfjord på 1970-tallet. Materialet etter Dancke lange fartstid i gjenreisningens tjeneste på fylkesnivå i Vadsø er ordnet til slutt. I tillegg til dette materialet er frittstående kopier av tidsskrift, publikasjoner, bøker mv. ordnet under overskriften «Publikasjoner». Store deler av arkivet består av trykksaker som offentlige dokumenter, hefter, avisutklipp og kopi av artikler vedrørende krig, evakuering og gjenreisning, men dette er integrert i det øvrige materialet.

 

Stikkord