Guovdageainnu historjasearvi / Kautokeino historielag

Arkivet inneholder historielagets foreningsarkiv, materiale og dokumentasjon fra foreningens lokal- og kulturhistoriske prosjekter i Guovdageaidnu, deriblant en større intervju- og beretningssamling på lydkassetter. Samisk arkiv har digitalisert og indeksert denne samlinga i 2011 sammen med Digforsk AS i et prosjekt økonomisk støttet av Sametinget.

Arkivnavn Guovdageainnu historjasearvi / Kautokeino historielag
Arkivskaper Guovdageainnu historjasearvi / Kautokeino historielag
Arkivref. (id) SAMI/PA-1014
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller, brevjournaler, korrespondanse, lydopptak og referansemateriale.
Tidsperiode 1989 – 1996
Type virksomhet Andre ideologiske og kulturelle foreninger / Kulturdokumentasjonsprosjekter
Sted / område Guovdageaidnu / Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang  –
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –