Gamvik samfunnshus

Arkivnavn Gamvik samfunnshus
Arkivskaper Gamvik samfunnshus
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1947 – 1963
Type virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Gamvik
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord