Gamvik Klubben i Oslo

Arkivet til Gamvik Klubben i Oslo oppbevares ved Gamvik Museum.

Arkivnavn Gamvik Klubben, Oslo
Arkivskaper Gamvik Klubben, Oslo
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og sakdokumenter, regningsbilag, adresselister m.m.
Tidsperiode 1986 – 1994
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle organisasjoner
Sted / område Gamvik/Oslo
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang ca. 0,3 hyllemeter (1 pappeske)
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord