Berlevåg kunstforeningens klippearkiv

Arkivet oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Berlevåg kunstforeningens klippearkiv
Arkivskaper Berlevåg kunstforening
Arkivref. (id) A-60
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Klippearkiv
Tidsperiode 1979 – 1986
Type virksomhet Kulturelle og ideologiske foreninger
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord