Vadsø tjenestemannsforening

Arkivnavn Vadsø tjenestemannsforening
Arkivskaper Vadsø tjenestemannsforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, ev. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / foreninger / offentlige ansatte
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord