Vadsø kommuneforening

Arkivnavn Vadsø kommuneforening
Arkivskaper Vadsø kommuneforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / foreninger
Sted / område  Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle  bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord