Kopisamling etter sivilarkitekt Arne Foss

Arkivnavn Kopisamling etter sivilarkitekt Arne Foss
Arkivskaper Sivilarkitekt  Arne Foss
Arkivref. (id) FMFB /PA/1069
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Enkelte saksdokumenter (kopier og trykksaker), fotografier
Tidsperiode 1945 – 1951
Type  virksomhet Arkitektvirksomhet
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,01 hyllemeter og ca. 300 fotografier, originalnegativer i 135 -film.
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord