Russevelferd i Båtsfjord

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Russevelferd i Båtsfjord
Arkivskaper Russevelferd i Båtsfjord
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode  –
Type virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Båtsfjord
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord