Porsanger Pensjonistforening

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Porsanger Pensjonistforening
Arkivskaper Porsanger Pensjonistforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1976 – 2003
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / foreninger
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –