Varangeravdeling av Norsk ornitologisk forening

Varangeravdeling av Norsk ornitologisk forening startet 23. mai 1969.  Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Varangeravdeling av Norsk ornitologisk forening
Arkivskaper Varangeravdeling av Norsk ornitologisk forening
Arkivref   (id) FMFB 1197
Reg.base Asta
Publ. base   (evt. link til katalogen)  Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter, men hovedsakelig ornitologiske tidsskrifter
Tidsperiode 1969-1979, tidsskrifter 1954-1990
Type virksomhet Fritidsorganisasjoner
Sted / område Finnmark/Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Nei
Omfang 0,9 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Arkivet inneholder følgende tidsskrift, ikke komplette: Falco 1975, Fugleskriket 1972 – 1975, Fauna 1971 – 1974, Hujon 1976 – 1983, Kornkråka 1976 – 1990, Krompen 1972 – 1989, Lappmeisen (Varangeravdelingens egne tidskrift) 1975 – 1980, Larus 1976 – 1983, Oralus 1989, Piplerka 1970 – 1990, Rallus 1971 – 1981, Toppdykkeren 1978 – 1990, The ring 1966 – 1973, Vestfoldornitologen 1981 – 1983, Vår fuglefauna 1979 – 1989, Østfoldornitologen 1979 – 1981.
Stikkord