Mehamn Bryggearbeiderforening, avd. 104

Arkivet oppbevares ved Gamvik Museum.

Arkivnavn Mehamn Bryggearbeiderforening, avd. 104
Arkivskaper Mehamn Bryggearbeiderforening, avd. 104
Arkivref. (id) A49/2002
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kassajournal
Tidsperiode 1966 – 1973
Type virksomhet Andre interesseorganisasjoner
Sted / område Mehamn
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 protokoll
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene  for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord