Gamvik Heimevern

Arkivet til Gamvik Heimevernorganisasjon oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Gamvik Heimevern
Arkivskaper Gamvik Heimevern
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1948
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / militærorganisasjon
Sted / område Gamvik
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord