Thor Frette arkiiva

Thor Frette (1918-1987) vokste opp i Karasjok. Han var samisk språkforsker og stedsnavninnsamler. 1948-1962 deltok Thor Frette i å bygge opp samisk kringkasting sammen med Kathrine Johnsen. Arkivet etter Frette oppbevares ved Sámi Arkiiva.

Arkivnavn Thor Frette arkiiva
Arkivskaper Thor Frette
Arkivref. (id) SAMI/PA-1034
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Korrespondanse, lydopptak, referansemateriale, tekster, manus, notater, saksarkiv, andre arkivdeler mm.
Tidsperiode Minnesamlinger / muntlig tradisjon
Type virksomhet 1940 – 1989
Sted / område Norge
Språk
Ordningsgrad  –
Omfang 4 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)