Signe Jacobsen

Beretning om Signe Jacobsens arbeid som sykepleier oppbevares ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest.

Arkivnavn Signe Jacobsen
Arkivskaper Magnar Pedersen og Gro Hågensen
Arkivref (id) GMA 60/06
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Beretning om arbeidet som sykepleier.
Tidsperiode
Type virksomhet manuskript
Sted / område Havøysund
Språk norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 mappe
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord