Sokneprest Peter Astrups notatbøker

Peter Cornelius Astrup (f. 1887). Ble 18. januar 1911 ordinert for å vikariere som sokneprest i Karasjok. Fra mars 1912 til 1914 var han sokneprest i Kistrand. Notatbøkene etter ham oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Sokneprest Peter Astrups notatbøker
Arkivskaper Sokneprest Peter Astrup
Arkivref (id) SATØ/P-0411
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivverket
Type materiale, ev. også innholdstype Dagbøker
Tidsperiode 1912- (1913/1914)
Type virksomhet Andre arkiver/ dokumenter
Sted / område Karasjok/ Kistrand/ Lyngen / Bergen
Språk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 1 arkiveske
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivverket
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)