Samisk rettsarkiv – en kildesamling

En samling av kopier av rettsdokumenter fra Norge, Sverige, Finland og Russland samt i internasjonal rett, med særlig relevans for undersøkelser av samiske rettsforhold som er skapt av / oppbevares ved  Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.  Sámi Arkiiva  ble  etablert i 1988 som et prosjekt i samarbeid med Norges Allmen Vitenskapelig Forskningsråd (NAVF), Nordisk Samisk Institutt og Arkivverket. Fra 1.1.1995 ble Samisk Arkiv organisert som en stiftelse med finansiering over statsbudsjettet og fra Kautokeino kommune – Guovdageainnu suohkan.

Arkivnavn Samisk rettsarkiv – en kildesamling
Arkivskaper Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Arkivref.  (id) SAMI/PA-1037
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype En samling av kopier av rettsdokumenter fra Norge, Sverige, Finland og Russland samt i internasjonal rett, med særlig relevans for undersøkelser av samiske rettsforhold.
Tidsperiode 1751 – 1997
Type virksomhet Rettsdokumenter
Sted / område Norge
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 2 hyllemeter
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv /Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Utstilling av en samisk kildesamling ved Sámi Arkiiva

Utstilling av en samisk kildesamling ved Sámi Arkiiva (Áillohašlátna Diehtosiiddas). Foto: Sámi Arkiiva