Ratikainenbadet

Ratikainenbadet var en av de mange fellesbadstuene i Vadsø. Arkivmateriale etter badet finnes ved Vadsø museum.

Arkivnavn Ratikainenbadet
Arkivskaper Ratikainenbadet
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Telegrammer, diverse dokumenter
Tidsperiode 1930
Type virksomhet Dagbok
Sted / område Vadsø
Språk Norsk / kvensk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)