Peter Vogelius Deinbolls reiseskildring

Reiseskildring fra Finnmark (håndskrevet manuskript) som oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Peter Vogelius Deinboll var sogneprest i Vadsø 1816. Han deltok med iver i skolevesenet og ervervet seg også et kjent navn som botaniker. Han var stortingsmann for Finnmark 1821-1824. Lærerskolen i Tromsø ble opprettet etter hans forslag.

 

Arkivnavn Peter Vogelius Deinbolls reiseskildring
Arkivskaper Deinboll, Peter Vogelius
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Reiseskildring fra Finnmark (håndskrevet manuskript)
Tidsperiode 1862
Type virksomhet Manuskripter
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark   fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

For fotografier se Finnmark bibliotekets fotosamling:

Portrett av Peter Vogelius Deinboll. FBib 83340

Portrettet av den 80 år gamle presten i 1863 er fra Finnmark fylkesbibliotekets fotosamling.

 

Stikkord