Lærer Anders Larsen / Sagai Muittalægje

Sagai Muittalægje var en samisk avis som kom ut i åra 1904-1911. Avisen vart grunnlagt av Arnders Larsen. Arkivet er en avissamling og oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Sagai Muittalægje
Arkivskaper Sagai Muittalægje/ lærer Anders Larsen
Arkivref. (id) SAMI/PA-1049
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Aviseksemplarer
Tidsperiode 01.01.1908 – 01.01.1910
Type  virksomhet Samlinger
Sted / område Sápmi / Kautokeino
Språk Samisk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang  –
Arkivliste Ferdig katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Sagai Muittalægje var en samisk avis som kom ut 1904-1911. Foto: Sámi Arkiiva

Sagai Muittalægje var en samisk avis som kom ut 1904-1911. Foto: Sámi Arkiiva

Stikkord