Lappeoppsynet

Arkivnavn Lappeoppsynet
Arkivskaper Lappeoppsynet
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dagbok for lappeoppsynet
Tidsperiode 1944 – 1968
Type virksomhet Andre ideologiske og kulturelle organisasjon
Sted / område Risfjorden
Språk
Ordningsgrad Uordnet.
Omfang 1 protokoll
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord