Arvid Pettersons kvenske kildersamling

Forfatter og historiker Arvid Petterson er fra Brennelv i Porsanger. Han har skrevet flere bøker om krig og evakuering i Finnmark, i tillegg har han gjennomført mange kulturdokumentasjonsprosjekter i kvenske bosetningsområdet. Det kvenske kildearkivet ved IKA Finnmark er et eksempel på de utallige kilde- og dokumentasjonsarkiver som han har avlevert til ulike bevaringsinstitusjoner i Finnmark.

Arkivnavn  Arvid Pettersons kvenske kildesamling
Arkivskaper  Arvid Petterson
Arkivref. (id)
Reg .base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type  virksomhet Kulturdokumentasjon
Sted / område  –
Språk Norsk og kvensk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord