Kildesamling om Isak Mikal Saba

Isak Mikal Saba (1875-1921) var utdannet lærer og ble 11.10.1906 valgt inn på Stortinget som Finnmarksrepresentant for Arbeiderpartiet. Han skrev også teksten til Sámi Soga Lávlla i 1906, som i 1986 ble valgt til samefolkets nasjonalsang. I arkivet finnes en samling dokumentasjon om Saba, samlet av Svein Birger Olsen. Her finnes kopier av Stortingstidende, aviser, utkast til selvbiografi m.m. Kildesamlingen oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Kildesamling om Isak Mikal Saba
Arkivskaper Svein Birger Olsen
Arkivref. (id) SAMI/PA-1019
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumentasjon om Saba. Kopier av Stortingstidende, aviser, utkast til selvbiografi mm.
Tidsperiode 1890-1920
Type virksomhet Manuskripter
Sted / område Finnmark
Språk Samisk og norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord