Johannes B. Irgens

Johannes B. Irgens (1905-1982) var utdannet bygningsingeniør (NTH 1928) og var ansatt i Statens vegvesen hele sitt yrkesliv. Han var bl.a. avdelingsingeniør i Vegvesenet i Finnmark (Vadsø) 1939-1942 og overingeniør og vegsjef i Finnmark 1951-1957. Arkivmateriale etter ham oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Johannes B. Irgens
Arkivskaper Johannes B. Irgens
Arkivref. (id) SATØ/P-0034
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivverket
Type materiale, ev. også innholdstype Memoar og manuskript
Tidsperiode 1952 – 1956
Type virksomhet Andre arkiver/dokumenter
Sted / område Vadsø
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivverket
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle   bemerkninger (fysisk   tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord