Israel Ruong arkiiva / Arkivet etter Israel Ruong

Johan Israel Ruong (1903-1986) var svensk-samisk språkforsker. Han deltok også i å grunnlegge SSR; Svenska Samernas Riksförbund i 1950, og ledet organisasjonen fra 1953 til 1967. Ruong var pådriver for å opprette Nordisk Sameråd i 1956 og Nordisk Samisk Institutt / Sámi Instituhtta i 1973. Dette arkivet er Israel Ruongs eget privatarkiv. Det omfatter faglig produksjon og arbeider av kollegaer, venner, studenter og forskere og også dokumenter av mer privat karakter. Her finnes også referanselitteratur, avisutklipp og en del foto.

Arkivnavn Israel Ruong arkiiva / Arkivet etter Israel Ruong
Arkivskaper Israel Ruong
Arkivref. (id) SAMI/PA-1065
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Referanselitteratur, avisutklipp, en del foto, manuskripter, korrespondanse, notater, publiserte tekster, trykt materiale mm.
Tidsperiode 1986
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område
Språk Samisk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 2 hyllemeter
Arkivliste Katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

For bilder se Digitalt Museum http://www.digitaltmuseum.no/search?query=Hans+J+henriksen

 

Stikkord