Huleboer-samlingen

Huleboer-samlingen ved Gjenreisningsmuseet har materiale fra en rekke arkivskapere og informanter knyttet til andre verdenskrig. Huleboere er betegnelsen på den del av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms som høsten 1944 trosset tyskernes ordre om evakuering og gjemte seg i utmarka. De bodde under veltede båter, i gammer, i små huler i fjellet og i steinrøyser mens de ventet på frigjøringen. Huleboerne har vært sparsomme med ordene i skildringene av egne opplevelser, og derfor er denne samlingen av stor verdi.

Arkivnavn Huleboer-samlingen
Arkivskaper Olaug Langnes Nilsen, Anne Grethe Uglebakken, Petra Berg, Martha Risto, Arvid Petterson osv.
Arkivref. (id) GMA  28/95
GMA  30/95
GMA  33/98
GMA   2/02
GMA   3/02
GMA   4 /02
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Bøker, saksdokumenter, dagbøker, manuskripter.
Tidsperiode 1944 – 1946, 1995 – 2002
Type virksomhet Minnesamling / personsamling
Sted / område Hammerfest og omegn
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord