Hans J. Henriksen arkiiva / Arkivet etter Hans J. Henriksen

Hans Jonas Henriksen, norsk forkjemper for samisk språk og kultur. Ble i 1954 oppnevnt til sekretær for det nydannede Samisk råd for Finnmark, senere sekretær for Norsk sameråd. Mangeårig assistent ved utarbeidelsen av Lappisk ordbok. Han oversatte en rekke bøker til samisk og bidrog derved til utviklingen av samisk som litterært språk. Arkivet etter H.J. Henriksen oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Hans J. Henriksen arkiiva / Arkivet etter Hans J. Henriksen
Arkivskaper Hans J. Henriksen
Arkivref. (id) SAMI/PA-1066
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse, saksdokumenter,   manuskripter, avisutklipp, trykte skrifter, foredrag.
Tidsperiode
Type virksomhet Andre arkiver / dokumenter
Sted / område  –
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 2 hyllemeter
Arkivliste katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Hans J. Henriksen, norsk forkjemper for samisk språk og kultur. Ble i 1954 oppnevnt til sekretær for det nydannede sameråd for Finnmark, senere sekretær for Norsk sameråd. Mangeårig assistent ved utarbeidelsen av Lappisk Ordbok. Han oversatte en rekke bøker til samisk og bidrog derved til utviklingen av samisk som litterært språk.For bilder se Digitalt Museum http://www.digitaltmuseum.no/search?query=Hans+J+henriksen

 

Stikkord