Fritz Olai Larsen

Arkivnavn F.O.Larsen
Arkivskaper Fritz Olai Larsen
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Manuser, bøker, kladd
Tidsperiode 1935-1952
Type virksomhet Skribent / fortfatter manuskripter
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord