Esbensens dagbøker

Dagbøker etter kjøpmenn Rasmus Gabriel Esbensen og Hans Fredrik Esbensen 1880-1930 oppbevares ved Vadsø museum- Ruija kvenmuseum.

Arkivnavn Esbensens dagbøker
Arkivskaper R.G og   H.F. Esbensen
Arkivref. (id) VAML
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dagbøker
Tidsperiode 1884 – 1929, med unntak av årene 1884 – 1888
Type virksomhet Dagbøker
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 10 bøker
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Digitalisert
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Klausul
En del av dagbøker er brannskadet

 

Stikkord