M/T Rødskjæl ved stuert Ola Erlandsen

M/T Rødskjæl ble bygd i 1914. Den ble berget i siste sekund fra hugging, og eies nå Båtlaget Rødskjæl.

Arkivnavn  M/T Rødskjæl
Arkivskaper  M/T Rødskjæl ved stuert Ole Erlandsen
Arkivref. (id) FMFB/PA-1109
Reg. base ASTA 5
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Dagbok III for mannskapet
Tidsperiode 1944
Type virksomhet Dagbøker
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 1 dagbok
Arkivliste A-0109 MT Rødskjæl
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord