Biskop Alf Wiigs privatarkiv

Arkivnavn Fra biskop Alf Wiigs privatarkiv
Arkivskaper Alf Wiig
Arkivref. (id) SAMI/PA-1045
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Manuskripter og korrespondanse.
Tidsperiode 1936 – 1960
Type virksomhet Andre arkiver / dokumenter
Sted / område Kárášjohka / Karasjok
Språk Samisk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Margarethe Wiig har sommeren 1998 gitt Statsarkivet en del originale
handskrevne og maskinskrevne manuskripter av biskop Alf Wiig. Det
meste er skrevet av Alf Wiig i året 1936. Se Biskop Alf Wiiks manuskripter