Biskop Alf Wiigs manuskripter

Alf Wiig var første biskop i det nyopprettede Nord-Hålogaland bispedømme i årene 1952-1962. Wiig ble ansatt som sokneprest i Kárášjohka-Karasjok i 1923 og var seinere også ordfører der, fra 1932 til 1934. Etter 2.verdenskrig var han fylkesprost i Finnmark. Alf Wiig var gift med Margarethe Wiig, forfatter av den legendariske første samiske ABC-bok som blant annet inneholder samiske “muorranamat”. Privatarkivet og manuskriptene til Alf Wiik oppbevares både ved Sámi Arkiiva / Samisk Arkiv og Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Biskop Alf Wiigs manuskripter
Arkivskaper H.r.adv. Gustav Heber
Arkivref. (id) SATØ/P-0137
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivverket
Type materiale, ev. også innholdstype Manuskripter
Tidsperiode 1936
Type virksomhet Manuskripter
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivverket
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle   bemerkninger
(fysisk   tilstand, klausul osv.)
Privatarkiv og manuskripter til Alf Wiig oppbevares både ved Sámi Arkiiva / Samisk Arkiv: Biskop Alf Wiigs privatarkiv