Arvid Petterson-arkivet ved IKA Finnmark

Arvid Petterson er født i Brennelv i Porsanger. Petterson har skrevet en rekke bygdebøker og andre historiske bøker om Finnmark under krigen og i gjenreisningstiden. Han har også utført en rekke dokumentasjonsprosjekter i kvenske bosetningsområder

Arkivnavn Arvid Petterson-arkivet
Arkivskaper Arvid Petterson
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Lydmateriale / manuskripter
Tidsperiode 1980 – 2008
Type virksomhet Kulturdokumentasjon
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord