Øyvind Efraimsen

Arkivnavn Øyvind Efraimsen
Arkivskaper Øyvind Efraimsen
Arkivref. (id) A-25
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Regningsbilag og kvitteringer angående legebehandling, kjøp av kull, vannavgift osv.
Tidsperiode 1945 – 1953
Type virksomhet Personarkiver
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1  hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord