Olav og Per Persen

Arkivnavn Olav og Per Persen
Arkivskaper Olav og Per Persen
Arkivref. (id) A-30
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Private brev og kort, samt fagforeningsbøker for Finnmark Fiskarlag
Tidsperiode 1925 – 1950
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Kvitnes i Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –