Olav Asbjørn Andersen

Arkivnavn Olav Asbjørn Andersen
Arkivskaper Olav Asbjørn Andersen (kunstmaler og lærer)
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Blyantskisser fra barndommen
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Måsøy
Språk
Ordningsgrad ikke
Omfang Ca. 0,2 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk   tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord