Oddrunn Pedersens arkiv

Oddrunn Kristine Helene Pettersen ( 1937-2002) var politiker (AP). Hun ble innvalgt på Stortinget fra Finnmark i 1977 og satt frem til 1993. Pettersen var ordfører i Berlevåg i 1975-1977. Hun var også fiskeriminister 1990-1992 og forbruker- og administrasjonsminister i 1989. Arkivmateriale etter henne oppbevares ved Berlevåg Havnemuseum.

Arkivnavn Oddrunn Pettersen-arkivet
Arkivskaper Oddrunn Pettersen
Arkivref. (id) A-57
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Personlig korrespondanse
Tidsperiode 1958 – 1993
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord