Odd Mathis Hættas arkiv

Odd Mathis Hætta er født i Kautokeino 1940. Han var lærer blant annet i Kautokeino fra 1963 og i Karasjok fra 1966. Programsekretær ved den samiske redaksjonen i NRK/Tromsø 1966. Konsulent ved Finnmark skoledirektørembete 1964 – 74. Redaktør (deltid) i Ságat 1968 – 74. Tilsatt ved Alta Lærerhøgskole fra 1. mai 1974. Distriktssjef ved NRK / Sami Radio i Karasjok 1980 – 83. Forsker NAVF (humanistisk medieforskning om samiskspråklige medier). Han har hatt en rekke tillitsverv, blant annet formann i Norske Samers Riksforbund 1964 – 74 og formann i Samisk Utdanningsråd 1984 – 87. Han har også gitt ut bøker om samisk forhistorie, lærebøker,  forskningsrapporter og fagartikler med emner fra samisk forhistorisk tid, samiske skole- og utdanningsspørsmål, samiske medier og emner fra samisk kultur. Arkivet oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Odd Mathis Hættas arkiv
Arkivskaper Odd Mathis Hætta
Arkivref. (id) SAMI/PA-1007
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, referatsprotokoller, forhandlingsprotokoller, korrespondanse, historisk materiale, avisutklipp og annet referansemateriale, skole og forskningssaker.
Tidsperiode 1989 – 1992
Type virksomhet Andre arkiver / dokumenter
Sted / område Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 7 hyllemeter
Arkivliste Ferdig  katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)