Odd M. Eriksen

Arkivnavn Odd M. Eriksen
Arkivskaper Odd M. Eriksen
Arkivref. (id) GMA 5/99
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Blad, billedblad, reklame, skolesaker, magasiner.
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 3 esker
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)