Løytnant Egil Westgård / Frelsesarmeen i Berlevåg

Arkivnavn Egil Westgård
Arkivskaper Løytnant Egil Westgård ( se frelsesarmeen Berlevåg)
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk   tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord